Kullanıcı kayıt formu doldurularak, cep telefonu kısa şifresi veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter ve benzerleri) aracılığıyla www.agaburger.com.tr adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web sitelerini kapsayan siteler, mobil uygulamalar üzerinden www.agaburger.com.tr sistemine üye olunabilir. Her www.agaburger.com.tr kullanıcısı (web sitemize erişerek bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren kullanıcı olarak adlandırılırsınız.), Aga Burger (“www.agaburger.com.tr”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

1. Hizmet Tanımı
www.agaburger.com.tr web sitesi üyelik gerçekleştiren kişilere internet üzerinden yemek sipariş imkanı ve paket servis hizmeti sağlar.

2. Üyelik İşlemleri
www.agaburger.com.tr web sitesinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak için üyelik işlemlerini tamamlama gerekliliği yoktur. Üyelik için web sitesine erişen kullanıcı e-posta adresi veya cep telefonu numarasını “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir ‘şifre’ belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi veya cep telefonu numarası) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi veya cep telefonu numarası) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilemez.
“Şifre” yalnızca kullanıcının kendisi tarafından bilinen bir bilgidir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Agaburger, kullanıcı’nın şifresine kesinlikle erişemez. Agaburger şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

3. Ürün Teslimatı
Agaburger tarafından gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri siparişinde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

4. Üyenin Yükümlülükleri
Üye;
a. www.agaburger.com.tr web sitesinde yer alan kayıt formunda ve profil ayarlarında bulunan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 
b. “Kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
c. Sipariş teslimi sırasında daha önceden kendilerine bildirilmiş olan sipariş ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
d. www.agaburger.com.tr web sitesini kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında veya mobil cihazlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Agaburger’dan tazminat talep etmemeyi,
e. Agaburger’dan izin almadan www.agaburger.com.tr web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerini ticari amaç ya da reklam amaçlarıyla kullanmamayı,
f. Agaburger hizmetlerinden faydalandığı esnada www.agaburger.com.tr web sitesinin ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Agaburger’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
g. www.agaburger.com.tr web sitesinde sunulan hizmetlere Agaburger tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Agaburger’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
h. www.agaburger.com.tr web sitesi üzerinde eklenecek yazışma, konu başlıkları, içeriklerin genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
i. www.agaburger.com .tr web sitesi sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
k. Agaburger’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde Agaburger’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
kabul eder.

5.Agaburger Yetkileri
a. Agaburger’ın satışları, o anda geçerli olan ürünlerinin mevcudiyeti ile sınırlıdır, ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği manasına gelmez. 
b. Agaburger satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Agaburger bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
c. Agaburger herhangi bir zamanda www.agaburger.com.tr web sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
d. www.agaburger.com.tr web sitesinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Agaburger üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.
e. Kullanıcıların ve üyelerin www.agaburger.com.tr üzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda web sitesinin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda Agaburger tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, Agaburger çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle üyenin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin web sitesi kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir.
f. Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde Agaburger verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.
g. Agaburger ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
h. Agaburger www.agaburger.com.tr üzerinde üyelik gerektirmeyen alanları zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave alan ve içerikler açabilir, bazı alan ve içerikleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
i. Agaburger, üye hesaplarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
j. Agaburger kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
k. 
– Agaburger önceden ilan etmeksizin kampanyaları bitirme ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması
Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Agaburger Kayıtlarının Geçerliliği
Üyeler bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Agaburger’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Fesih
Agaburger dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

9. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük
www.agaburger.com.tr web sitesine erişim sağladıktan, kullanıcı kayıt formunu doldurduktan ve/veya üye olarak sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.